اتوبار رازی

در واقعه سیل در بهار امسال ، اتو بار رازی مورد اعتماد 

اهالی محترم و ارگان های  کمک رسان واقع گردید  تا  

کمک های خود را با ناوگان مجهز اتو بار رازی به مناطق 

سیل زده ارسال نمایند  . [ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ] [ 05:34 ب.ظ ] [ عباس اردهالی ] نظرات
[ چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ] [ 10:35 ق.ظ ] [ عباس اردهالی ] نظرات

مدیریت اتو بار رازی مفتخر است حضور شما 

بازدید کننده عزیز را گرامی داشته و خود را 

متعهد به ضمانتاطمینان و رضایت خاطر شما 

دانسته و در این راستا ازهیچ تلاشی کوتاهی 

 ننماید .


 
 


با ارادت : عباس اردهالی   09121184640 
[ سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ] [ 05:48 ب.ظ ] [ عباس اردهالی ] نظرات